Velkomst

Kære kursister.

Velkommen til det teoretiske, specialespecifikke kursus i leveren, pancreas og galdevejenes patologi, som afholdes 20. marts - 22. marts 2017 i Store Konferencerum, Patologiafdelingen, Rigshospitalet, Teilum-bygningen (4. sal), Frederik V’s vej 11, 2100 København Ø.

Formålet med kurset er inden for lever-, pancreas- og galdevejssygdommenes patologi at give jer en oversigt over fagområdets indhold og arbejdsmetoder, en oversigt over klassifikation og diagnostiske kriterier, og et redskab til diagnosticering af sygdomme i lever og galdeveje med særligt henblik på bioptisk diagnostik af parenkymatøse leverlidelser og diagnostisk af primære tumorer.

For at få det optimale udbytte er kurset vil jeg anbefale jer at anvende de obligatoriske cases til at gennemgå litteraturen (se nedenstående litteraturliste) og få et overordnet indblik i emneområdets teoretiske fundament. For hver case skal der stilles en diagnose, og relevante differentialdiagnoser samt en begrundelse for valg af diagnose skal fremgå af den besvarelse, der skal sendes til Jane Preuss Hasselby på jane.preuss.hasselby@regionh.dk senest mandag d. 13. marts 2017. Indsendelse af denne diagnoseliste er en forudsætning for godkendelse af kursus.

Vi glæder os til at byde jer velkommen på Rigshospitalet og håber, jeres forventninger vil blive opfyldt.

På undervisernes vegne
Ben Vainer

_