Kontakt

Spørgsmål vedr. virtuelle mikroskopi eller til kurset i øvrigt bedes stilet til Jane Preuss Hasselby, Rigshospitalet, på

e-mail: jane.preuss.hasselby@regionh.dk eller tlf. 3545 5457.