Litteratur

Nedenfor findes en liste over lærebøger, som kan være relevante for patologer, som arbejder med lever-, pancreas- og galdevejspatologi. Lærebøgerne er naturligvis for omfattende for det basale kendskab til disse områder, som speciallægeuddannelsens bestemmelser angiver, men kan være nødvendige for en fyldestgørende indføring i emnerne og dermed også for besvarelse af kursets cases. De med * anførte anses dog som tilstrækkelige for en god, overordnet indføring i området.

  • Albors-Saavedra J, Henson DE, Klimstra DS. Tumors of the gallbladder, extrahepatic bile ducts, and ampulla of Vater. AFIP Atlas of Tumor Pathology, Fascicle 27, Third Series, 2000.
  • Burt AD Portmann BC, Ferrell LD (Eds.): MacSween’s Pathology of the Liver. 5. udg. Churchill Livingstone, 2007.
  • * Hamilton SR, Aaltonen LA. WHO Classification of Tumours. Pathology and Genetics. Tumours of the Digestive System. IARC Press, 2000.
  • Ishak KG, Goodman ZD, Stocker JT: Tumors of the Liver and Intrahepatic Bile Ducts. AFIP Atlas of Tumor Pathology, Fascicle 31, Third Series, 2001.
  • Kanel GC, Korula J. Atlas of Liver Pathology. 2. udg. Elsevier Saunders, 2005.
  • * Lefkowitch JH. Scheuer’s Liver Biopsy Interpretation. 8. udg. Saunders Elsevier, 2010.
  • Ludwig, J: Practical Liver Biopsy Interpretation: Diagnostic Algorithms. 2. udg. ASCP Press, 1998.