Hjemmeopgave - cases

Cases til kurset er uploadet på Københavns Universitets virtuelle mikroskopi-løsning, VIRMIK.

Cases findes på virmik.sund.ku.dk ved i venstre kolonne at klikke på MED_Pat og dernæst på Leverkursus 2017 og Hjemmeopgaver.

Brugernavn og password modtages i personlige mail. Husk, at man forinden skal gå ind på http://password.sund.ku.dk, hvor man bliver bedt om at skifte det midlertidige password. Denne aktivering er nødvendig for at få adgang til VIRMIK. Har man ikke modtaget logon-oplysninger senest 4 uger før kurset, bedes man kontakte Jane Preuss Hasselby jane.preuss.hasselby@regionh.dk

For hver case skal der angives den mest sandsynlige diagnose sammen med diskussionen af relevante differentialdiagnoser og de ekstra farvninger, der kunne være relevante. Bemærk, at de fleste cases indeholder flere farvninger.